Skip to main content

Dnyaneshvari-Ovyartha-Gadya-Vachan

Audio Preview

audio
Dnyaneshvari-Ovyartha-Gadya-Vachan
In case the text appears garbled - set you browser's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)"

श्रीज्ञानेश्वरी मराठी संतसाहित्यातील श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील ओव्यांच्या अर्थाचे वाचन त्याप्रमाणात सहसा घडत नाही. आता आधुनिक उपकरणांमुळे कोणत्याही ग्रंथाचे श्राव्य संस्करण करून ऐकणे खूपच सोपे झाले आहे. मी माझ्यासाठी श्रीज्ञानेश्वरी ओव्यार्थ वाचून घेतला. इतर भाविकांनाही त्याचा लाभ घडावा म्हणून प्रस्तुत.
prose reading in Marathi of poetic work - 'Bhavartha Dipika' by Shri Dnyaneshvar - a marathi saint of 13th century

For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://satsangdhara.net


comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
Uplevel BACK
VBR MP3
Uplevel BACK
Uploaded by
satsangdhara
on 11/30/2011
Views
7,347
Favorites
3
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली - महाराष्ट्र
audio
eye 11,932
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली - महाराष्ट्र
audio
eye 587
favorite 3
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 355
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 373
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली - महाराष्ट्र
audio
eye 576
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 337
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 383
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 248
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 360
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली, महाराष्ट्र
audio
eye 730
favorite 0
comment 0